Gilla Skogsbärsfröjd på Facebook

Mathantverk

Vad är mathantverk?
"Mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är närvarande genom hela produktionskedjan. Mathantverk lyfter fram och vidareutvecklar traditionella produkter för konsumenter av idag.

Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk som finns i Östersund i Jämtland. Eldrimner hjälper mathantverkare genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att det svenska mathantverket ska blomstra. Skogsbärsfröjd har tillbringat fem veckor på Eldrimner under hösten 2011 och fördjupat oss hur man förädlar bär. Utbildningen gav också kunskaper om gällande lagstiftning och annan relevant information som man bör känna till då man arbetar som en småskalig livsmedelsföretagare.

Mathantverk - Eldrimner är en certifiering som Eldrimner har tagit fram tillsammans med mathantverkarna i Sverige. Certifieringen är ett sätt att visa konsumenterna vårt fantastiska mathantverk som finns i landet.
I Sverige har det länge varit fokus på billig mat, industriella produkter, där pris har varit viktigare än smak och det unika. Inom mathantverket är målsättningen att skapa bra produkter där smak är en tydlig kvalitetsmätare. Med hjälp av en certifiering vill Eldrimner lyfta fram och tydliggöra vilka produkter som är gjorda på ett hantverksmässigt sätt. Skogsbärsfröjds bärprodukter är certifierade för Mathantverk - Eldrimner.

Eldrimners hemsida finns mer information om mathantverk och Eldrimners verksamhet.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.

 

Skogsbärsfröjd AB | Bäckvägen 6 | SE-982 05 Puoltikasvaara | +46 73-038 20 11 | www.skogsbarsfrojd.se | info@skogsbarsfrojd.se | Design KE Webbdesign